Akustyka II Stopień - warto być magisterm akustyki!

Nasze atuty:

 • interdyscyplinarne studia
 • wykwalifikowana kadra wykładająca najnowsze osiągnięcia w dziedzinie Akustyki
 • nauka eksperymentalna z wizją nowych i ciekawych odkryć już na etapie pracy magisterskiej!
 • możliwość znalezienia ciekawego problemu do rozwiązania z wielu obszarów
  • psychoakustyka,
  • psychofizyka,
  • akustyka pomieszczeń,
  • akustyka fizyczna,
  • modelowanie,
  • pomiary hałasu,
  • analiza sygnałów
 • jedyny Instytut Akustyki w Polsce
 • tylko my nadajemy tytuł magistra akustyki
 
 

Na studia II stopnia na kierunku "Akustyka" zapraszamy nie tylko absolwentów studiów pierwszego stopnia tego kierunku oraz kierunku „Reżyseria Dźwięku”, ale również absolwentów studiów pierwszego stopnia (lub magisterskich) kierunków pokrewnych (fizyka, matematyka, informatyka, studia licencjackie techniczne, itp). O przyjęciu na studia decyduje rozmowa kwalifikacyjna, ważna szczególnie w przypadku kandydatów kierunków odległych od Akustyki i Reżyserii Dźwięku. Rozmowa ta ma na celu poznanie zainteresowań kandydata oraz sprawdzenie, czy jego umiejętności pozwolą przyswoić wiedzę z akustyki na tyle, by w ciągu 2 lat przygotować i obronić w terminie eksperymentalną lub teoretyczną pracę magisterską.

Studia trwają 4 semestry, wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów w zakresie audio akustyki oraz akustyki ultradźwięków. Absolwenci uzyskują najnowszą wiedzę dotyczącą m.in. zastosowań:

 • sygnałów akustycznych w procesie wspomagania osób niedowidzących,
 • cieczy magnetycznych i zjawisk hipertermicznych w medycynie,
 • modeli słyszenia i oceny dźwięków,
 • modeli propagacji i rejestracji hałasu w środowisku.

Wiedza to może ułatwić uzyskanie pracy w Polsce i na świecie. Jest ona budowana na solidnym fundamencie podstawowych praw i właściwości generacji, propagacji, oraz skutków oddziaływania fal akustycznych na człowieka oraz na materię nieożywioną. W czasie studiów studenci czynnie uczestniczą w pracach naukowych prowadzonych w czterech zakładach badawczych Instytutu Akustyki (patrz studia w Instytucie Akustyki www.ia.amu.edu.pl). Nasi absolwenci – magistrzy akustyki -mogą uzyskać doktorat na studiach III-ciego stopnia.