Akustyka - Warto studiować!

Nasze atuty:

  • interdyscyoplinarne studia
  • wysoko wykwalifikowana kadra
  • najwyższej jakości sprzęt diagonostyczny i pomiarowy
  • wiele ofert pracy dla absolwentów naszego kierunku!
 
 

Studia na kierunku Akustyka są trzyletnimi studiami stacjonarnymi I-go stopnia o profilu praktycznym. Studia prowadzone są na dwóch specjalnościach: Protetyka Słuchu i Ochrona przed Hałasem – w formie stacjonarnej oraz Protetyka Słuchu – w formie niestacjonarnej. Ukończenie studiów na pierwszej specjalności pozwala na wykonywanie zawodu protetyka słuchu oraz konsultanta ds. hałasu, a na drugiej – zawodu protetyka słuchu. Po ukończeniu studiów student otrzymuje tytuł licencjata.

W trakcie studiów studenci przyswajają teoretyczne podstawy fizyki, akustyki, teorii drgań, matematyki, elektroniki i elektrotechniki. Wiadomości te są niezbędne by w kolejnych etapach nauki poznać budowę i zasadę działania układu słuchowego oraz pomocy słuchowych (m.in. aparatów słuchowych, implantów ślimakowych). Wiadomości te są również potrzebne do teoretycznego opisu generacji i propagacji hałasu w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym.