Dlaczego warto studiować Technologie Komputerowe ?

Komputer to dziś codzienne narzędzie pracy milionów ludzi. Trudno uwierzyć, że w 1943 roku prezes IBM oszacował wielkość rynku komputerowego na pięć egzemplarzy! Informatyka rozumiana szeroko jako komputery i oprogramowanie wkradła się dziś do wielu bardziej i mniej zaawansowanych rozwiązań. Stosuje się ją w samolotach, telekomunikacji, sprzęcie AGD, motoryzacji, zabawkach czy nawet w obuwiu. Kierunek Technologie Komputerowe odsłoni tajniki budowy, projektowania i wdrażania rozwiązań informatycznych. Odtajni wiedzę na temat sprzętu klasy mainframe, jak i PC; programowania wielozadaniowego czy równoległego, jak i urządzeń mobilnych; zasady działania dysków magneto-optycznych czy kryptografii kwantowej. Ponieważ są to studia inżynierskie kompetencje bazować będą na praktycznych zastosowaniach.

Szczegóły dotyczące rekrutacji na kierunek (schemat postępowania rekrutacyjnego znajduje się na dole strony docelowej tego linku).

 
 

Internet, komputer, przetwarzanie informacji czy elektronika to z pewnością symbole współczesnego świata. Umiejętność obsługi komputera już dawno stała się niezbędnym elementem wykształcenia każdego człowieka. Ale rosnąca złożoność i wzajemne przenikanie się różnych rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych powoduje, że umiejętność ta staje się coraz częściej niewystarczająca, gdyż automatyzacja procesów realizacji przedsięwzięć nie ogranicza się dziś do prostego użytkowania oprogramowania aplikacyjnego, lecz tworzenia nowych programowanych rozwiązań algorytmicznych, procesowych czy zarządczych. Zarządzanie serwerami i infrastrukturą sieciową, projektowanie i konstruowanie elektronicznych urządzeń pomiarowych, projektowanie usług telekomunikacyjnych i internetowych lub integracja systemów i aplikacji mobilnych to tylko niektóre przykłady, dla których niezbędne jest szersze rozumienie tak sprzętowych, jak i programistycznych aspektów nowoczesnych technologii IT. Jednakże pełne zrozumienie funkcjonowania układów scalonych tych klasycznych IC, jak i nowoczesnych programowanych ASIC/ASIP/FPGA, mechanizmu zapisu i odczytu informacji na dysku CD/DVD/blue-ray lub w pamięci flash, a także transmisji fal elektromagnetycznych ze zwielokrotnieniem falowym w światłowodzie czy z dużą efektywnością widmową w interfejsie radiowym wymaga rozumienia zjawisk fizycznych leżących u ich podstaw. Często te zjawiska fizyczne są o absolutnie fundamentalnym znaczeniu – za odkrycie tranzystora, układu scalonego, światłowodu, sensora CCD, czy tzw. gigantycznego magnetooporu przyznane zostały nagrody Nobla, a nie sposób wyobrazić sobie współczesnych komputerów, telefonów czy Internetu bez tych odkryć. Lecz nauki podstawowe nie tylko stymulują rozwój technologii informatycznych, ale również z niego korzystają dzięki bazującej na nich aparaturze pomiarowej oraz wzrastającej w olbrzymim tempie mocy obliczeniowej komputerów dzięki zwiększaniu gęstości upakowania elementów przy naświetlaniu wafli półprzewodnikowych falami Rentgenowskimi przy jednoczesnym zagwarantowaniu obniżania zużycia energii elektrycznej i emisji ciepła dzięki redukcji napięcia zasilania oraz optymalizacji konstrukcji topologii MOS. Współczesne laboratoria, instytuty badawcze, ale również szpitale, administracja czy firmy naszpikowane są różnego rodzaju sprzętem informatycznym, który sprzężony jest z procesami pomiarowymi, kontrolnymi czy też decyzyjnymi pozwalającymi na skuteczne zarządzanie posiadaną informacją. Eksploatacja, utrzymanie, zarządzanie i nadzór nad taką infrastrukturą wymaga szerokiego wykształcenia interdyscyplinarnego łączącego wiedzę nauk podstawowych z umiejętnościami i doświadczeniem informatycznym rozumianym dziś bardzo szeroko i obejmującym sprzęt, sieci, oprogramowanie, usługi, ale także nowe formy organizacji pracy jak np. outsourcing czy telepraca. Zdobyte umiejętności będzie można z powodzeniem zastosować przy tworzeniu systemów bazujących na rozwiązaniach komercyjnych (Oracle, SAP), jak i udostępnianych na zasadach darmowej licencji open source (CMS, dotProject, LAMP itd.). Przekazywana wiedza dotyczyć będzie także przyszłościowych rozwiązań informatycznych (np. komputery i komunikacja kwantowa, bioinformatyka, sztuczna inteligencja), jak i telekomunikacyjnych (np. systemy 5G). Studia na kierunku Technologie Komputerowe oferują takie właśnie wykształcenie zapewniające synergię współczesnej wiedzy teoretycznej oraz praktyki inżynierskiej dotyczącej informatyki, telekomunikacji i elektroniki.

Studia techniczne są dziś bardzo popularne, gdyż w gospodarce krajowej odczuwa się brak kompetencji inżynierskich. Według szacunków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapotrzebowanie na osoby o wykształceniu informatycznym nadal będzie rosło i to w perspektywie co najmniej 10 lat. Ponadto już teraz aż 85,6% studentów uważa, że studia techniczne zwiększają szanse na znalezienie dobrej pracy. Proponowany profil kształcenia jest atrakcyjny także dla maturzystek, gdyż gwarantuje im zdobycie ciekawej wiedzy i umiejętności, którą będzie można wykorzystać stosując różne formy organizacji pracy zawodowej, tzn. we własnej firmie, w korporacji czy w domu dzięki telepracy. To potwierdzają dane statystyczne , według których studia techniczne wybiera ponad 30% dziewcząt.

Dlaczego warto studiować Technologie Komputerowe na UAM?

 • studiujesz na terenie nowoczesnego kampusu uniwersyteckiego,
 • dzięki bogatemu wyposażeniu laboratoriów i pracowni masz szansę na poznawanie tajników najnowszych technologii,
 • wiedzę przekazywać Ci będzie znakomita kadra o bogatym doświadczeniu naukowym, praktycznym oraz gospodarczej (Wydział Fizyki posiada najwyższą kategorię naukową określoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego),
 • uzyskasz tytuł inżyniera renomowanej uczelni państwowej (UAM od lat plasuje się w ścisłej czołówce rankingów wyższych uczelni przygotowywanych przez organizacje krajowe, ale także międzynarodowe),
 • będziesz mieć możliwość odbywania części studiów na uczelniach europejskich w ramach programów międzynarodowych (Tempus, Socrates, Erasmus),
 • masz szanse uczestniczyć w ciekawych projektach wdrożeniowych w ramach konkursów organizowanych przez międzynarodowe korporacje (Google, IBM), jak i praktyki studenckie,
 • poznasz uroki atrakcyjnego i gospodarnego Poznania stawiającego na rozwój wiedzy w myśl hasła Poznań - miasto know how, posiadającego bogaty rynek pracodawców oraz będącego centrum kulturalnym o bogatej ofercie dla życia studenckiego.

Co po studiach?

Informatyka odgrywa coraz ważniejszą rolę w naszym życiu, jest obecna we wszystkich jego sferach. Jednakże coraz częściej specjalistyczne wykształcenie informatyczne okazuje się zbyt wąskie. Zintegrowane z naukami podstawowymi kształcenie na kierunku Technologii Komputerowych pozwala spojrzeć na zagadnienia informatyczne, elektroniczne, technologiczne czy telekomunikacyjne z szerszej perspektywy, co pozwoli na znacznie lepsze zrozumienie ich natury i złożoności oraz szybsze przystosowanie do pojawiających się nowych rozwiązań i ewolucji technologicznej. Rozwój nauk ścisłych i technicznych, ale także postępująca informatyzacja takich obszarów jak ubezpieczeń, ochrona środowiska, medycyna, administracja i zarządzanie powoduje stałe zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie szeroko rozumianych technologii informatycznych wspartych na wiedzy w zakresie nauk ścisłych. Zdobycie umiejętności aplikacyjnych i stosowanych stanowi zatem o atrakcyjności absolwenta na rynku pracy.

Absolwenci Technologii Komputerowych mają szansę podjąć pracę jako:

 • inżynierowie systemów ICT (zarządzanie infrastrukturą serwerów, urządzeniami pamięci masowych, eksploatacja i utrzymanie sieci komputerowych i teletransmisyjnych zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych, administrowanie systemami operacyjnymi Windows i rodziny Unix),
 • programiści (języki C++, C#, Java; notacje UML, BPMN),
 • projektanci portali, stron, aplikacji i usług internetowych,
 • informatycy o kompetencjach praktycznych i analitycznych,
 • analitycy i projektanci baz danych (Oracle, DB2, mySQL),
 • projektanci oprogramowania komputerowego,
 • elektronicy projektujący i serwisujący mikroprocesorowe układy sterowania czy pomiarowe,
 • projektanci systemów decyzyjnych i zarządczych,
 • specjaliści od internetowego marketingu i handlu elektronicznego (e-commerce, m-commerce)
 • specjaliści obsługi internetowych rozwiązań aplikacyjnych i usługowych,
 • administratorzy i projektanci sieci transmisyjnych oraz komputerowych systemów typu mainframe, rozproszonych, wirtualizowanych, opartych na przetwarzaniu w „chmurze” czy na klastrach,
 • wdrożeniowcy platform i systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwami (CRM, ERP, BI, SCM itp.),
 • automatycy wykorzystujący rozwiązania elektroniczne do (tele)monitoringu, (tele)sterowania i zarządzania urządzeniami, systemami oraz procesami,
 • projektanci i programiści gier komputerowych wykorzystujących animacje i wizualizacje,
 • audytorzy systemów i sieci komputerowych oceniający wydajność, bezpieczeństwo oraz ergonomię,
 • programiści aplikacji na urządzenia przenośne (Android, Windows CE, Windows Mobile, Symbian),
 • projektanci usług telekomunikacyjnych w szerokopasmowych sieciach stacjonarnych i ruchomych 2G/3G/4G,
 • pracownicy przedsiębiorstw i operatorów telekomunikacyjnych oraz dostawców usług IT,
 • analitycy i projektowani hurtowni danych, np. na potrzeby instytucji bankowych czy ubezpieczeniowych,
 • przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą w dziedzinie technologii komputowych i informatycznych.

Absolwencie! Zdobyta na UAM wiedza przygotuje Cię również solidnie do prowadzenia własnej firmy informatycznej, produkcyjnej lub usługowej. Dla tych, którzy chcą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia proponujemy unikatowy międzyuczelniany kierunek Techniczne Zastosowania Internetu realizowany wspólnie z Politechniką Poznańską i Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Dla najambitniejszych polecamy bogatą ofertę studiów doktoranckich.