Reżyseria Dźwięku - Warto studiować!

Naze atuty:

  • interdyscyplinarne studia z pogranicza Nauki i Sztuki
  • świetnie wyszkolona kadra
  • nauka pod okiem znakomitych Realizatorzy Dźwięku
  • znakomite zaplecze techniczne
  • najwyższej jakości sprzęt i oprogramowanie
  • połączenie hobby z pracą!
 
 

Ciesząca się olbrzymią popularnością Reżyseria Dźwięku to jeden z niewielu kierunków studiów uniwersyteckich z pogranicza sztuki i nauki. W dobie wszechobecnych przekazów medialnych ta dziedzina jest szczególnie ważna – nie można bowiem sobie dzisiaj wyobrazić żadnego filmu, teledysku, relacji z koncertu muzycznego, czy wręcz gry komputerowej, bez profesjonalnie przygotowanej warstwy dźwiękowej. W ramach trzyletnich studiów licencjackich przygotowujemy więc na tym kierunku zawodowych, wszechstronnie wykształconych realizatorów dźwięku, którzy potrafią sprostać współczesnym wymogom rynku medialnego.

Oprócz przyswajania sobie podstaw naukowo-technicznych, studenci rozwijają w sobie wrażliwość muzyczną i uczą się, jak praktycznie przekładać wizje muzyczne na techniczny język realizatora dźwięku. W związku z tym prowadzimy również i przedmioty muzyczne, korzystając z wiedzy i umiejętności uczących u nas kompozytorów i zawodowych muzyków, a szczególnie duży nacisk kładziemy na trening słuchowy oceny jakości wykonawczej i brzmieniowej. Przekazywana jest również nieodzowna dzisiaj dla każdego współczesnego muzyka i realizatora wiedza z MIDI - pogranicza informatyki i muzyki.

W ramach półrocznego cyklu wykładów z Technologii Realizacji Dźwięku oraz Technologii Nagłaśniania Koncertów przekazujemy teoretyczno-praktyczne podstawy niezbędne do świadomego wykonywania zawodu realizatora dźwięku studyjnego i koncertowego. Praktyczną kontynuacją tych wykładów są zajęcia laboratoryjne w Pracowni Montażu dźwięku oraz profesjonalnym studiu nagraniowym, gdzie uczymy naszych studentów podstaw montażu i przetwarzania dźwięku, jak również wykonywania nagrań muzycznych. Tych przedmiotów uczą znani realizatorzy dźwięku z dużym doświadczeniem zawodowym i dorobkiem.

Nasi studenci odbywają też bardzo interesujące praktyki w krajowych ośrodkach radiowych i telewizyjnych, teatrach, jak również w dużych firmach nagłośnieniowych, gdzie zapoznają są z pracą realizatorów i techników dźwięku w rzeczywistych warunkach.

Ukoronowaniem trzyletniego cyklu studiów na Reżyserii Dźwięku jest praca licencjacka, w ramach której studenci wykonują nagranie zespołu muzycznego w naszym studiu nagraniowym. Po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata studenci tego kierunku mają możliwość kontynuowania nauki na dwuletnich studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych II-go stopnia na kierunku Akustyka.