Fizyka Medyczna II

Kierunek: 

Wydział Fizyki UAM

Zakład Fizyki Medycznej

Umultowska 85, 61-255 Poznań

Osoba kontaktowa: 

prof. dr hab. Ryszard Krzyminiewski

e-mail: 

rku [at] amu.edu.pl

Tel.: 

618295189