Optometria

Kierunek: 

 

Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii Wydziału Fizyki UAM
 
 
 
kierownik:
prof. dr hab. Ryszard Naskręcki
e-mail: rysznasatamu.edu.pl
 
dr Anna Przekoracka-Krawczyk – adiunkt
e-mail: ania_pkatamu.edu.pl
 
mgr Sławomir Nogaj – st. wykładowca
 
mgr Alicja Brenk-Krakowska – wykładowca
 
mgr Marta Mróz - specjalista

Osoba kontaktowa: 

prof. dr hab. Ryszard Naskręcki

e-mail: 

rysznas [at] amu.edu.pl